Ön offline van

Felhasználási feltételek ajándékutalvány elfogadására

Jelen felhasználási feltételek a Ceetrus Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. emelet; cégjegyzékszám:01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; a továbbiakban: „Kibocsátó”), mint AUCHAN KORZÓ ajándékutalvány Kibocsátó és a Kibocsátó által szervezett nyereményjáték keretében nyereményként a nyerteseknek átadott, az ajándékutalványt (a továbbiakban: „Ajándékutalvány”)  felhasználó személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között az Ajándékutalvány felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki. A Felhasználó az Ajándékutalvány felhasználására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.    Az Ajándékutalvány
Az ajándékutalvány Kibocsátó által nyomdai úton előállított papír alapú specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Limitált kiadású, sorszámozott, utánnyomása kizárt. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek vagy értékpapírnak. 

2.    Az Ajándékutalvány értéke
A Kibocsátó 5000,- Ft (ötezer forint) értékű ajándékutalványokat bocsát ki.

3.    Az Ajándékutalvány felhasználása
Az Ajándékutalvány az Ajándékutalványon feltüntetett határidőig, az Auchan Korzón (Auchan Budaörs, , Auchan Soroksár, Auchan Óbuda, Auchan Törökbálint Auchan Székesfehérvár, Auchan Solymár, Auchan Maglód, Auchan Budakalász, Auchan Fót, Auchan Dunakeszi, Auchan Csömör, Auchan Szigetszentmiklós, Auchan Miskolc1, Auchan Miskolc2, Auchan Debrecen, Auchan Kecskemét, Auchan Szeged, Auchan Szolnok) található, az Ajándékutalvány elfogadásához csatlakozó üzletekben (továbbiakban, mint a „Elfogadóhelyek”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel. Az Elfogadóhelyek aktuális listája az alábbi linken érhető el: www.auchankorzo.hu/hu/ajandekutalvany 

Az Ajándékutalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül az Elfogadóhelyek bármelyikén az Ajándékutalványon feltüntetett kibocsátási értéken árut, szolgáltatást vásárolni.
Az Ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.
Az Ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az Ajándékutalvány a birtokában van. A Kibocsátó, illetve az Elfogadóhelyek nem vizsgálják az Ajándékutalvány tulajdonjogát.
Az Ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.  A sérült, szakadt vagy hiányos ajándékutalvány nem használható fel.
Az Ajándékutalvány készpénzre, vagy más specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközre, utalványra vagy ajándékkártyára nem váltható. A fentiek alól kivételt képez, ha az Ajándékutalvány felhasználásával vásárolt árut bármely okból (pl. jótállás, szavatosság) az Ajándékutalványt felhasználó visszaszolgáltatja az Elfogadóhely részére, ebben az esetben a visszaszolgáltatott áru cseréjére, vagy az áru ellenértékének megtérítésére a releváns jogszabályi rendelkezések, valamint az Elfogadóhelyek üzletszabályzata az irányadó.
Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a Felhasználó az áru/szolgáltatás ellenértékének egészben vagy részben történő kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja. Felhasználáskor az Ajándékutalványt az Elfogadóhelyen érvénytelenítik.
Az Ajándékutalvány a kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség sem készpénzben, sem utalványban nem téríthető vissza a Felhasználó részére.
Az Ajándékutalvánnyal végrehajtott vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkoznak. A Kibocsátó nem vállal felelősséget és nem szavatol az Ajándékutalvánnyal megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegéséért vagy más jogellenes magatartásáért.
A Kibocsátó kizárja a Felhasználó által vásárolt termék vagy igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bárminemű felelősségét. A Kibocsátó kizárja az Elfogadóhelyekkel vagy azok szolgáltatásával kapcsolatban felmerült bármilyen felelősséget.
Tekintettel arra, hogy az Ajándékutalvány specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, vásárláskor az Elfogadóhely minden esetben a termék vagy szolgáltatás teljes összegéről állítja ki a bizonylatot/számlát.
Az Ajándékutalvány  felhasználási határidejének lejárta utána a fel nem használt Ajándékutalványok érvényüket veszítik hosszabbításra a Kibocsátó nem nyújt lehetőséget.
Az Ajándékutalvány elvesztése, sérülése esetén  csereutalvány igénylésére, illetve az Ajándékutalvány értékének megtérítésére nincs lehetőség.

A Társaság  fenntartja a jogot, hogy a  jelen felhasználási feltételeket módosítsa,  az aktuális felhasználási feltételeket honlapján közzéteszi. 


Budapest.2022.04.08

Ceetrus Hungary Kft.
Képviseli: Pascal Steens ügyvezető
Kibocsátó